Innovation Agency organizes trainings in order to lay the foundation of engineering tradition for the new generation in engineering and programming schools of Azerbaijan and to increase interest in engineering and programming profession.

Organized STEAM courses (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) contribute to the development of innovative technology engineers of the future. The main goal of trainings is to develop innovative and creative thinking, logical thinking, computational thinking, motor skills, teamwork and presentation skills in children, which are considered the most important knowledge and skills of the 21st century.

  • Usually STEAM courses bring together children aged 5-15 in four directions. Robotics-building and programming a robot;
  • Engineering-STEAM programs that integrate into science, technology, engineering, physics, chemistry, art and mathematics;
  • Programming – the concept of programming, animation and simple games;
  • Digital art-Teaches skills to create and animate architecture monuments and imaginative 3D figures;

Innovation Agency often organizes ”Open Door“ days for parents and children together with the ”Mars Academy” and other courses.

Children get acquainted with the content of the courses, equipment, projects prepared by their peers, take part in the “workshop” with great enthusiasm.

Innovasiyalar Agentliyində "Açıq Qapı" günü

Uşaqlarda böyüklərdən fərqli olaraq üç əsas keyfiyyət var: səbəbsiz sevinə bilmək, həmişə özünə məşquliyyət tapmaq və yorulmamaq. İnnovasiyalar Agentliyi və Mars Academy-nin "Açıq qapı" günündə uşaqlar sevinclə, həvəslə və yorulmaq bilmədən, əylənərək öyrəndilər. ARB TV ARB 24 "HI-TECH" verilişi

Опубликовано Innovation Agency Azerbaijan Четверг, 12 сентября 2019 г.
New Project (48)
New Project (49)
New-Project (62).png
New Project (50)
New Project (51)